Спецификација на автомобил Серија BAT32A

Спецификација на автомобил Серија BAT32A